PITE

Polska Izba Techniki Estradowej

Władze Polskiej Izby Techniki Estradowej

Zarząd :

 • Grzegorz Łapczyński - Prezes Zarządu
 • Piotr Zajkiewicz - V-ce Prezes Zarządu
 • Piotr Basek - Członek Zarządu
 • Mariusz Czak - Członek Zarządu
 • Ryszard Piekarz - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Krzysztof Polesiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Rafał Mrzygłocki - V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Emil Bajer - Członek Rady Nadzorczej
 • Sławomir Broszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
 • Jarosław Kaszyński - Członek Rady Nadzorczej
 • Sławomir Łosowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Jerzy Taborowski - Członek Rady Nadzorczej

Sąd koleżeński:

 • Andrzej Krawiec - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 • Leszek Boch - Członek Sądu Koleżeńskiego
 • Jacek Grączewski - Członek Sądu Koleżeńskiego
 • Filip Hamerla - Członek Sądu Koleżeńskiego